Våra senaste lyft

2020-04-07

Merell Svets & Montage

Vi hjälper Merell Svets & Montage med montering av stålkonstruktion. Detta projekt skall mynna ut i en bilhall, Motala.

Tidsåtgång: 4 veckor.

Kranbil: 53 t/m

2020-04-07

Personlyft

Vi har självklart godkända kranar för personlyft. Vi hjälpte kund med montering och förberedelse inför fiber.

Tidsåtgång: 2 dagar

Kranbil: 53 t/m godkänd för personlyft

2020-04-07

Sjösättning

Vi utför transport av båtar, sjösättning och upptagning.

Vår personal har lång erfarenhet och kompetens och godset är alltid rätt försäkrat!